DE VEREENIGING

De 8 October Vereeniging houdt de Alkmaarse geschiedenis levend

8 October Vereeniging zet zich met hart en ziel in voor de viering en herdenking van Alkmaar Ontzet. Jaarlijks staan we stil bij het bijzondere feit dat in 1573 de Victorie in Alkmaar begon. Toen moest het Spaanse leger het beleg van de stad opgeven nadat de dijken rond Alkmaar door waren gestoken. Daarmee was Alkmaar een van de eerste Hollandse steden die de Spaanse belegering met succes had weerstaan. En dat is ieder jaar reden tot bezinning en feest!

Tijdens de 8 October Viering knapt de stad uit z’n voegen van de feestelijkheden: de lampionoptocht, jeugdoptocht, grote middagoptocht, zuurkoolmaaltijd, ringsteken, vletten racen, historische kermis en nog veel meer. Als vereniging staan we samen met alle Alkmaarders stil bij de betekenis van deze historische gebeurtenis en vieren de vrijheid!

De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is een feest voor Alkmaarders en door Alkmaarders. De victorie op de Spanjaarden in 1573 herdenken en vieren we met jong en oud. De stad bruist en spettert. Kinderen maken lampionnen en lopen de jeugdoptocht. Volwassen genieten van de grote middagoptocht en alle ouderen krijgen een gebakje. Er wordt samen zuurkool gegeten en er wordt gedanst tot in de late uurtjes. Ook een grootse lasershow ontbreekt niet: van Alkmaar de Victorie, dat vieren we samen!

Alkmaar Ontzet is een zeer gevarieerd feest voor alle Alkmaarders.

Herdenkingsrede

De organisatie

Zoals elke vereniging staat ook de 8 October Vereeniging onder leiding van een bestuur. Naast het bestuur, tijdens de viering het gezicht van de Vereeniging, zijn er echter nog veel meer mensen actief bezig om het feest elk jaar goed te laten verlopen. De commissies en medewerkers zijn evenals de bestuursondersteuning onmisbaar. Naast deze vrijwilligers kent het bestuur een aantal Ereleden en Leden van Verdienste.

Het bestuur

Frits Westerkamp

Voorzitter

Marit Mulder

Secretaris
bestuurslid herdenking
vergunninghouder

Ronny Schuijt

penningmeester
bestuurslid sponsoren

Rob Boerlage

bestuurslid
zuurkoolmaaltijd en jeugdontbijt

Ingeborg Bijlsma

bestuurslid
jeugdoptocht en jeugdvoorstellingen

peuter-en kleuterfestival

Rob Kossen

bestuurslid grote middagoptocht

Gerard Kuijper

bestuurslid grote middagoptocht

Roy Schoonhoven

bestuurslid kade-evenementen, oudhollands ringsteken en victorievoetbaltoernooi

Annemarie Tel

bestuurslid muziek

Gerben Kossen

bestuurslid kranslegging, Vd Meij Polsstok en communicatie

Dolf Karssen

bestuurslid lampionoptocht en kinderspelen, kaasdraagwedstrijden, kinderfestijn

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt ieder jaar in de maand mei gehouden.

Notulen

Doelen van de vereeniging

Vrijheid en verdraagzaamheid

Een van de doelen van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is het bevorderen van het bewustzijn omtrent onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid, onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van de stad Alkmaar. De vereniging beoogt verder de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.

Voor en door Alkmaarders

De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet realiseert dit door de organisatie van feestelijke ontzetvieringen en momenten van herdenking voor en door Alkmaarders. Deze activiteiten zijn gebonden aan diverse uitgangspunten van kwaliteit en kwantiteit. Als Alkmaarders worden beschouwd de bewoners van Alkmaar en omstreken, voormalig Alkmaarders, het lokale bedrijfsleven en zij die in Alkmaar werken, onderwijs genieten of anderszins aan de stad verbonden zijn.

Laagdrempelig

De jaarlijkse ontzetviering kent een aantrekkelijk, vernieuwend en eigentijds programma met herkenbare, vertrouwde en terugkomende elementen in een logische samenhang. De viering is laagdrempelig van karakter met voor ieder wat wils op elk moment. Men moet als het ware het eigen programma kunnen samenstellen op basis van de door de vereniging en derden aangeboden programmaonderdelen.

Festiviteiten

Ontzetvierders hebben de mogelijkheid op elk moment van de viering in en uit te stappen. De festiviteiten zijn zoveel mogelijk gratis toegankelijk, dan wel tegen lage kosten of inspanning. Het accent van de viering ligt op de avond van 7 en de dag van 8 oktober. De activiteiten vinden plaats rond de Grote Kerk, Canadaplein, Vest-Kanaalkade, Noorderkade en Waagplein.

Vrijwilligheid

De organisatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de ontzetviering een evenement voor en door Alkmaarders is. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en steunt de commissies en medewerkers die met vele anderen zorgen voor realisatie. Het geheel gaat uit van vrijwilligheid en kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De gemeentelijke overheid, culturele instellingen, scholen, verenigingen, media en het bedrijfsleven/sponsors vervullen hierbij een ondersteunende rol.

ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Info

{{msg.body}}

×