LID WORDEN

DE VEREENIGING

8 October Vereeniging zet zich met hart en ziel in voor de viering en herdenking van Alkmaar Ontzet. Jaarlijks staan we stil bij het bijzondere feit dat in 1573 de Victorie in Alkmaar begon en vieren we de vrijheid. Tijdens de 8 October Viering knapt de stad uit z'n voegen van de feestelijkheden voor Alkmaarders door Alkmaarders.

Word sponsor   Word lid   
 

Wie zijn wij

De 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” is de grootste vereniging van Alkmaar. Met de financiële bijdragen van onze leden, sponsoren en de subsidie van de gemeente Alkmaar is het mogelijk om jaarlijks het Ontzet van Alkmaar in 1573 te herdenken en vieren.

Alkmaar Ontzet is een gevarieerd feest voor alle Alkmaarders op en rond 8 oktober. Van Alkmaar de Victorie vieren we samen! De stad bruist en spettert. Kinderen krijgen op school een gezamenlijke maaltijd, zingen de traditionele 8 Octoberliedjes en lopen mee in de kinderoptochten. Volwassenen genieten van de grote middagoptocht, de jongeren leven zich uit bij het polsstokspringen en alle senioren krijgen een gebakje. De leden smullen van de zuurkool en er wordt gedanst tot in de late uurtjes. De victorie op de Spanjaarden in 1573 herdenken en vieren we met jong en oud. Ga voor een overzicht van alle evenementen naar ons Programma.

Missie

De 8 October Vereeniging "Alkmaar Ontzet" staat voor de jaarlijkse ontzetviering met activiteiten en evenementen in de periode rond 8 oktober voor en door Alkmaarders. We herdenken en vieren de victorie op de Spanjaarden in 1573 en de vrijheid waarin we leven. Alkmaar Ontzet is het feest van verbondenheid voor alle inwoners van de gemeente Alkmaar en betrokkenen.

Visie

De 8 October Vereeniging "Alkmaar Ontzet" is een toekomstbestendige vereniging die garant staat voor de viering van het Alkmaars ontzet, zonder daarmee winst te willen maken. Wij hechten waarde aan de historische betekenis en de tradities van Alkmaar Ontzet, met oog voor het hier en nu. Betrokken vrijwilligers bieden de jaarlijkse ontzetviering aan met vertrouwde, terugkerende en vernieuwende elementen voor haar leden, alle inwoners en betrokkenen van de Gemeente Alkmaar.

Bestuur

Het bestuur van de onze vereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die minimaal een keer per maand bijeenkomt. Ieder bestuurslid heeft zijn/haar eigen portefeuille met programmaonderdelen of activiteiten waarvoor hij/zijn verantwoordelijk is. Samen met de commissies zorgen zij er elk jaar voor dat het Ontzet weer gevierd en herdacht kan worden. Wist je dat honderden mensen zich hiervoor elk jaar geheel belangloos inzetten?

Commissies

Elke evenement heeft een commissie. In deze commissie zitten vrijwilligers die zorgdragen voor een goede voorbereiding en organisatie van het evenement. Leuk feitje: Sommige commissieleden zitten al meer dan 40 jaar in een commissie. En nog steeds met ONZETtend veel plezier!

Frits Westerkamp

Voorzitter

 

 

Marit Mulder

Secretaris

 

 

Ronny Schuijt

Penningmeester

 

 

Annemarie Tel

Bestuurslid muziek

 

 

Gerben Kossen

Bestuurslid kranslegging, Vd Meij Polsstok en communicatie

 

 

Rob Kossen

Bestuurslid grote middagoptocht

 

 

Dolf Karssen

Bestuurslid lampionoptocht en kinderactiviteiten

 

 

Rob Boerlage

Bestuurslid
zuurkoolmaaltijd en Ontzetbox

 

 

Ingeborg Bijlsma

Bestuurslid jeugdoptocht en kinderactiviteiten

 

 

Roy Schoonhoven

Bestuurslid kade-evenementen

 

 

Gerard Kuijper

Bestuurslid grote middagoptocht

 

 

Leden

Wie lid is van de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” is lid van de grootse en leukste vereniging van de gemeente Alkmaar. Leden van de vereniging maken het met hun jaarlijkse financiële bijdrage mede mogelijk om Alkmaar ontzet te vieren. Wie van Alkmaar houdt, is lid van de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet”.

Meedoen?

Word ook lid van de 8 October Vereeniging. Met je lidmaatschap [link naar lid worden] steun je Alkmaar Ontzet en het levert je bovendien aardig wat voordeel op tijdens de viering. Wacht niet langer en word vandaag nog lid!

Ereleden en Leden van Verdienste

Erevoorzitter

Mevrouw A.C.M. Schouten, burgemeester

Ereleden

mw. M.M. de Blanken - Hulsebosch
mr. C.H.P. de Boer
dhr. G.P. van Deventer
mw. mr. M.E.J. van Lieshout - Segers
ir. G.L. Nieuwendijk
drs. M. van Rossen
mr. J.J.H. Pop
mr. H.B. de Regt
dhr. F.A. Tauber
mw. E.M.T.H. de Boer-Haazelager
mw. B.P.A.C. Boerlage –Schneider
dhr. H. de Bles
P.M. Bruinooge

Leden van verdienste

dhr. M. Drenth
dhr. R. Huiberts
dhr. H. Jorritsma

Lid voor het leven

Mw. P.A. van Vliet
dhr. H. van Ham

ANBI

De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we ons voor minimaal 90% inzetten voor het algemene nut. Hiervoor moeten we wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat we sinds 1 januari 2014 verplicht zijn om op onze website een aantal gegevens te publiceren:

De naam

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet

RSIN

816036482

Contactgegevens

Internet: www.8october.nl

Post: Postbus 3068, 1801 GB Alkmaar

Mail: info@8october.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Frits Westerkamp

vSecretaris: Marit Mulder

Penningmeester: Ronny Schuijt

Overige bestuursleden:

Roy Schoonhoven

Rob Boerlage

Rob Kossen

Ingeborg Bijlsma

Gerard Kuijper

Gerben Kossen

Dolf Karssen

Annemarie Tel

Beleidsplan

Onze vereniging is gestoeld op het in stand houden van een belangrijke Alkmaarse, culturele traditie. Rond en op 8 oktober vieren vele Alkmaarders en buitenpoorters de overwinning op de Spaanse overheerser in 1573. De festiviteiten staan elk jaar in het teken van herdenken en vieren. De jaarlijkse ontzetviering kent een aantrekkelijk, vernieuwend en eigentijds programma met herkenbare, vertrouwde en terugkomende elementen in een logische samenhang. De viering is laagdrempelig van karakter met voor ieder wat wils op elk moment. De organisatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de Ontzetviering een evenement voor en door Alkmaarders is. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en steunt de commissies die met vele anderen zorgen voor realisatie. Het geheel gaat uit van vrijwilligheid en kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De gemeentelijke overheid, culturele instellingen, scholen, verenigingen, media en het bedrijfsleven/sponsors vervullen hierbij een ondersteunende rol. Bij het realiseren van dit alles wordt de Vereeniging gesteund door haar leden en de Poorterij van Alkmaar. De gemeente Alkmaar verstrekt subsidie en faciliteert. Onontbeerlijk zijn de bijdragen van sponsors. Ook zij zijn doordrongen van de noodzaak de 8 Octoberviering in stand te houden als onderdeel van de cultuur van de stad Alkmaar, haar inwoners en die van de omringende gemeenten.

Vermogen

De vermogenspositie van de vereniging heeft door een ontvangen nalatenschap in 2010 een stevige sprong voorwaarts gemaakt. Door deze meevaller heeft het bestuur kunnen besluiten dat voor de komende jaren negatieve exploitatiebegrotingen en –uitkomsten niet zullen leiden tot ingrijpende bestedingsbeperkingen. Geformuleerd is dat er moet kunnen worden geprofiteerd van de vermogenspositie en dat er sprake blijft van een goed weerstandsvermogen.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling

De vereniging heeft blijkens artikel 2 van de Statuten ten doel: het zo mogelijk elk jaar op acht oktober herdenken van de verdediging en het ontzet van Alkmaar in vijftienhonderd drieënzeventig. De vereniging beoogt het bevorderen van het bewustzijn van onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van stad Alkmaar. En verder ook de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van de stad Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.

Verslag activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij naar het programma op onze site.

Financiële verantwoording

Voor onze financiële verantwoording staan hier de door de algemene ledenvergaderingen vastgestelde balansen en resultatenrekeningen.

2016
2017
2018
2019
2020

Het feest

De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is hét feest voor Alkmaarders en door Alkmaarders. De Victorie op de Spanjaarden in 1573.

ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN  

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Digital Marketing door digitopa.nl

Info

{{msg.body}}

×