Herdenkingsplechtigheid en Ontzetrede

Datum: 8 Oktober

Locatie: Grote Kerk

Tijdstip: 12.00 - 13.00 uur

Herdenkingsplechtigheid en Ontzetrede

Datum: 8 Oktober

Locatie: Grote Kerk

Tijdstip: 12.00 - 13.00 uur

Informatie

Eén van onze jaarlijkse tradities

Het hoogtepunt van de herdenking in de Grote Sint-Laurenskerk is de Ontzetrede. In deze rede verbindt een bekende Alkmaarder of Nederlander het perspectief van zijn eigen werkveld met universele begrippen als vrijheid, democratie, tolerantie, empathie, respect etc. Traditiegetrouw wordt de spreker of spreekster vlak voor Alkmaar Ontzet via deze website bekend gemaakt.

In de recente jaren werd de Ontzetrede uitgesproken door hoogleraar filantropische studies Theo Schuyt, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Cees van ’t Veen, toenmalig Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, professor dr. Marjan Schwegman, professor Emiel Schrijver, burgemeester van Haarlem en voormalig voorzitter van de Samenwerkende 1572-gemeenten, Drs. Jos Wienen en lokale sprekers zoals burgemeester Piet Bruinooge, stadsarcheoloog Peter Bitter, de abt van de abdij van Egmond, abt Matthijsen, onze burgemeester Anja Schouten, en vorig jaar door onze bekende Alkmaarse Nederlander schrijfster Simone van der Vlugt.

Alkmaar Ontzet kan niet zonder dit moment van stilstaan bij de vrijheidsstrijd van 1573, dat gelinkt wordt aan het heden. Ons verleden maakt onze toekomst. Elk jaar herdenken en vieren wij dat Alkmaar van de Spanjaarden ontzet werd: Alkmaar Ontzet. Vanaf de week vooraf aan 8 oktober worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Het bestuur bepaalt ieder jaar een aansprekend thema voor de viering en herdenking. Het overkoepelende thema voor 2024 is Zee van beleven.

 Dit thema is gekozen omdat daarin de link ligt van het jubileum 150 jaar Noordhollandsch Kanaal, maar ook wat Alkmaar Ontzet in het jubileumjaar teweeg heeft gebracht/ heeft laten zien: een bruisende stad vol met activiteiten en festiviteiten, volop beleving voor elke Alkmaarder, ongeacht waar je vandaan komt. En al dit bruisend beleven verhoogt ook de verbondenheid die wij met elkaar hebben.

De vier waarden vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid en verscheidenheid blijven de rode draad in onze herdenkingen en vieringen. Ze hebben niet ingeboet, want wij moeten nog steeds strijd leveren voor deze waarden.

Tijdens de herdenking wordt elk jaar een Ontzetgedicht geschreven en voorgedragen door de Alkmaarse staddichter; dit jaar door onze nieuwe stadsdichter Apollonia / Lonneke van Heugten.

De muziek tijdens de Herdenking wordt jaarlijks door ons ‘huisorkest’ het Stedelijk Harmonieorkest Soli Deo Gloria Alkmaar, Wibren Jonkers, organist en Christiaan Winter, stadsbeiaardier verzorgd.

De ontzetredes en ontzetgedichten van de voorgaande jaren kunt u op onze website onder Archief teruglezen.

Deel via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp