Uitnodiging: Algemene ledenvergadering 2022

apr, 2022

Uitnodiging: Algemene ledenvergadering 2022

Beste Alkmaarders en Buitenpoorters,

De lente komt eraan, Nederland ligt weer helemaal open en het Alkmaar Onzet-gevoel begint alweer te bruisen. Allemaal ONTZETtend goed nieuws voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur van de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” nodigt haar leden dan ook graag uit om live bij onze ALV aanwezig te zijn op dinsdag 10 mei 2022 om 20.00 uur. Tijdens deze ledenvergadering zal onder andere het thema van de viering 2022 bekend worden gemaakt, het financieel jaarverslag worden besproken en zal er afscheid worden genomen van aftredend bestuurslid (mister optocht) Rob Kossen.  

Locatie               The Fallon Hotel â€‹
Adres                  Prins Bernhardlaan 16, Alkmaar

———————————————————————————

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter en ingekomen stukken
 3. Benoeming erevoorzitter
 4. Notulen van de (digitale) Algemene ledenvergadering van 25 mei 2021
 5. Jaarverslag en terugblik op de digitale/Corona Ontzetviering 2021
 6. Financieel jaarverslag 2021*
 7. Verslag van de Kascontrolecommissie
 8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2022
 9. Kwijting aan bestuur voor afgelegde rekening en verantwoording
 10. Benoeming Kascontrolecommissie 2022
 11. Begroting 2022
 12. Samenstelling bestuur **
  – Pauze
 13. Ontzetviering 2022, bekenmaking thema en toelichting door Ingeborg Bijlsma
 14. Benoeming ere-lid en  leden van verdienste
 15. Rondvraag
 16. Sluiting 

*             Wordt toegezonden op verzoek en ligt ter inzage
**           Af- en toetredende (nieuwe) en herbenoeming bestuursleden – Aftredend bestuurslid is Rob Kossen – Voorstel tot herbenoeming van Frits Westerkamp als voorzitter – Er zijn geen toetredende bestuursleden


Aanmelding vooraf is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld via secretaris@8october.nl

Deel via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp