8
Oct

Canadaplein
9.00 - 9.45

Kinderontbijt, Strijd voor de Vrijheid

Begin 8 oktober feestelijk en beleef de Strijd om Alkmaar in 1573 actief mee tijdens het Kinderontbijt, Strijd voor de Vrijheid!  Je strijdt samen met drie dappere “oude Alkmaarders” tegen de vijand. Natuurlijk krijg je daar trek van, dus wordt het gezorgd voor een ontbijt voor alle deelnemende kinderen uit groep 5 en 6 van de Alkmaarse basisscholen.

Kinderontbijt “Strijd voor Vrijheid”

De Victorie in Alkmaar begon niet zonder slag of stoot. Hoe dat wel ging, herbeleven de leerlingen van de groepen 5 en 6 op ludieke wijze. “Strijd” kun je niet leveren met een lege maag, dus starten we met een stevig ontbijt! Het kinderontbijt wordt geopend met het Stedelied van Alkmaar. Vervolgens worden de leerlingen door opperbevelhebber “Jacob Cabeliau”, volksheldin “Trijn Rembrands” en Geuzenleider “Dirk Duyvel” mee teruggenomen in de tijd, met medewerking van het Jeugd Trompetterkorps Alkmaar. De kinderen worden actief betrokken bij het verhaal en zijn deelgenoot van de strijd van 1573. Na deze geleverde Strijd vieren wij de Victorie van Alkmaar door het blazen van duizenden zeepbellen. Het Kinderontbijt wordt afgesloten met nogmaals het zingen van het Stedelied van Alkmaar en kunnen de kinderen die dat willen op de foto met de drie stadshelden. Zo worden de Alkmaarse kinderen al jong bewust gemaakt van de strijd die de Alkmaars in 1573 hebben moeten strijden voor onze vrijheid! 


Terugblik:

Al decennia lang zijn kinderen van basisscholen uitgenodigd om het Stedelied op verschillende locaties in de binnenstad te komen zingen. Het zingen heeft plaatsgevonden in het Victoriepark, voor het stadhuis, op het Waagplein en later op de Paardenmarkt. Daarbij werden rode of witte ballonnen opgelaten. In 2003 ging het roer om: de Paardenmarkt was niet meer beschikbaar voor het ballonnen oplaten. Inmiddels had de zuurkoolmaaltijd zijn intrede gedaan op het nieuw ingerichte Canadaplein. Omdat deze maaltijd ’s avonds plaatsvindt, stonden overdag de kramen leeg. Een geschikte plek om ballonnen op te laten, maar er moest nog iets bij.

Als er ’s avonds een maaltijd voor volwassen leden georganiseerd kon worden, moest een kinderontbijt toch ook mogelijk zijn? Martijn ten Broeke van de Theaterwerkplaats werd gevraagd om het kinderontbijt verder aan te kleden met een interactieve beleving van het ontzetverhaal. Hij bedacht de titel “Strijd voor Vrijheid”. Er kwam een verhalenverteller die de kinderen meenam naar 1573, toen Alkmaar omsingeld werd. Het Stedelied moest ook gezongen blijven worden. De eerste jaren werd het lied gezongen door Ingeborg Oud, ondersteund door arrangement van Remco Rijkema. In 2009 werd Rick Barnaart van Bergen de verhalenverteller en gaf de interactieve beleving van de kinderen een nieuwe impuls. Rick nam in 2012 de regie van Martijn over. In hetzelfde jaar nam Noesjka Muijs het zingen van het Stedelied op zich en in 2014 voegde ook Eric Duijff zich bij het team. Verkleed als 3 historische personages beleven zij samen met de kinderen, het beleg en het ontzet. In datzelfde jaar werd voor het laatst ballonnen opgelaten. In 2015 werd het blazen van duizenden zeepbellen geïntroduceerd. Zo veranderde het kinderontbijt in de nieuwe en huidige stijl.

Lesbrief:

Alkmaar ontzet PDF
Alkmaar ontzet antwoorden PDF

shareShare


Registreren

Kinderontbijt, Strijd voor de Vrijheid

Begin 8 oktober feestelijk en beleef de Strijd om Alkmaar in 1573 actief mee tijdens het Kinderontbijt, Strijd voor de Vrijheid!

ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN

vraag of opmerking?

Email

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

Hosting door SQR.nl website door 8180.nl

Info

{{msg.body}}

×