LID WORDEN

Herdenkingsplechtigheid en Ontzetrede
8 Oktober
Locatie:  Grote Kerk
Tijd:  11.00 - 12.00 uur

Eén van onze jaarlijkse tradities

Het jaarlijkse plechtige hoogtepunt van de herdenking en viering van Alkmaar Ontzet is het uitspreken van de Ontzetrede in de Grote Sint Laurenskerk. Traditioneel wordt de ontzetrede uitgesproken door een inspirerend persoon en is er een link met het thema van de Ontzetviering. Dit jaar wordt de Ontzetrede uitgesproken door drs. Jos Wienen, voorzitter van het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten en burgemeester van Haarlem. Hij geeft invulling aan het thema van dit jaar 'Kleurrijk'. De muzikale omlijsting van de herdenking is in handen van het Stedelijk Harmonieorkest SDG Alkmaar.

Alkmaar Ontzet kan niet zonder dit moment van stilstaan bij de vrijheidsstrijd van 1573, dat gelinkt wordt aan het heden. Ons verleden maakt onze toekomst. In Nederland herdenken wij dit jaar ook 450 jaar Geboorte van Nederland. Van 19 juli tot en met 23 juli 1572 werd te Dordrecht door 12 opstandige steden, waaronder Alkmaar, de alternatieve Statenvergadering van Holland gehouden. Deze vergadering wordt als gezien als de geboorte van Nederland en keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

Het is ook traditie dat de stadsdichter het Ontzetgedicht uitspreekt. Maria Barnas, de nieuwe stadsdichter van de gemeente Alkmaar, spreekt tijdens de herdenkingsplechtigheid haar eerste Ontzetgedicht uit met de titel "Uit pure eindeloosheid..."  

Voor het thema 'Kleurrijk' is gekozen omdat na twee jaar van coronamaatregelen en geen grootste herdenking en viering van Alkmaar Ontzet er behoefte is aan vrolijkheid, feest en tonen van vrijheid. Maar ook heeft 'Kleurrijk' een relatie met de vier waarden van 450 jaar Geboorte van Nederland:

Door de eeuwen heen heeft Nederland zich ontwikkeld tot een pluriforme samenleving; een kleurrijke samenleving. De vier waarden hebben niet ingeboet, maar wij moeten nog steeds strijd leveren voor deze waarden.

Alkmaar is vereerd, dat Jos Wienen als voorzitter van het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten, maar ook als burgemeester van Haarlem dit jaar de Ontzetrede uitspreekt. Immers de 7 maanden lange strijd om Haarlem, die begon op 3 december 1572, zorgde ervoor dat voor de poorten van Alkmaar op 21 augustus 1573 een gedemotiveerd, vermoeid en uitgedund Spaans leger verscheen. Het heeft zeker bijgedragen aan onze Victorie op de Spanjaarden.

In deze tijd, waar onze democratische verworvenheden, waarden en verdraagzaamheid niet meer vanzelfsprekend zijn, is drs. Jos Wienen de juiste persoon om dit jaar de Ontzetrede met het thema Kleurrijk uit te spreken.

Let op!
De Ontzetrede vangt aan stipt om 11.00 uur**. Daarna sluiten de deuren van de Grote Kerk. Vol is vol.

**Het aanvangstijdstip is anders in de pre-Coronajaren.

shareShare


ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN  

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Digital Marketing door digitopa.nl

Info

{{msg.body}}

×