Grootse samenwerking tussen de 8 October Vereeniging, gemeente Alkmaar en de Grote Kerk.

Dave 8180 Nieuws

De lampionoptocht is een traditie waaraan veel Alkmaarders warme herinneringen hebben.
Al jaren starten wij de Lampionoptocht vanaf het Waagplein. Maar dit jaar is dat anders, dit
jaar wordt het Groots!

Alkmaar staat dit jaar in het teken van een bijzondere viering: het 500-jarig bestaan van de Grote
Kerk. Als 8 October Vereniging besteden we natuurlijk aandacht aan dit bijzondere jubileum. De
Grote Kerk speelde immers een centrale rol rond het beleg en het ontzet van Alkmaar!
In samenwerking met 8 October Vereeniging, de gemeente Alkmaar en de Grote Kerk zijn we tot
een prachtige nieuwe route gekomen waarbij de Grote kerk het centrale start- en eindpunt is van
de lampionoptocht.

Op vrijdagavond 5 oktober mogen de scholen vanaf 18.45 uur het Canadaplein of Kerkplein
betreden. Vanaf die tijd zal een lokaal bekende artiest de kinderen en toeschouwers
vermaken. Om 19.15 geven we het startsein. Dan lopen we eerst door de stemmig verlichte
Grote Kerk en vervolgen de route door de gezellige binnenstad van het Alkmaarse centrum.
Natuurlijk worden de kinderen ook dit jaar weer feestelijk begeleid door verschillende
muziekkorpsen.

Alle scholen worden tijdig door ons benaderd met benodigde informatie en instructies en direct na
de zomervakantie ontvangen alle kinderen via school een flyer met meer informatie.