DE VEREENIGING

8 October Vereeniging zet zich met hart en ziel in voor de viering en herdenking van Alkmaar Ontzet. Jaarlijks staan we stil bij het bijzondere feit dat in 1573 de Victorie in Alkmaar begon en vieren we de vrijheid. Tijdens de 8 October Viering knapt de stad uit z’n voegen van de feestelijkheden voor Alkmaarders door Alkmaarders.

Wie zijn wij

De 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” is de grootste vereniging van Alkmaar. Met de financiële bijdragen van onze leden, sponsoren en de subsidie van de gemeente Alkmaar is het mogelijk om jaarlijks het Ontzet van Alkmaar in 1573 te herdenken en vieren.

Alkmaar Ontzet is een gevarieerd feest voor alle Alkmaarders op en rond 8 oktober. Van Alkmaar de Victorie vieren we samen! De stad bruist en spettert. Kinderen krijgen op school een gezamenlijke maaltijd, zingen de traditionele 8 Octoberliedjes en lopen mee in de kinderoptochten. Volwassenen genieten van de grote middagoptocht, de jongeren leven zich uit bij het polsstokspringen en alle senioren krijgen een gebakje. De leden smullen van de zuurkool en er wordt gedanst tot in de late uurtjes. De victorie op de Spanjaarden in 1573 herdenken en vieren we met jong en oud. Ga voor een overzicht van alle evenementen naar ons Programma.

Missie

De 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” staat voor de jaarlijkse ontzetviering met activiteiten en evenementen in de periode rond 8 oktober voor en door Alkmaarders. We herdenken en vieren de victorie op de Spanjaarden in 1573 en de vrijheid waarin we leven. Alkmaar Ontzet is het feest van verbondenheid voor alle inwoners van de gemeente Alkmaar en betrokkenen.

Visie

De 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” is een toekomstbestendige vereniging die garant staat voor de viering van het Alkmaars ontzet, zonder daarmee winst te willen maken. Wij hechten waarde aan de historische betekenis en de tradities van Alkmaar Ontzet, met oog voor het hier en nu. Betrokken vrijwilligers bieden de jaarlijkse ontzetviering aan met vertrouwde, terugkerende en vernieuwende elementen voor haar leden, alle inwoners en betrokkenen van de Gemeente Alkmaar.

Bestuur

Het bestuur van de onze vereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die minimaal een keer per maand bijeenkomt. Ieder bestuurslid heeft zijn/haar eigen portefeuille met programmaonderdelen of activiteiten waarvoor hij/zijn verantwoordelijk is. Samen met de commissies zorgen zij er elk jaar voor dat het Ontzet weer gevierd en herdacht kan worden. Wist je dat honderden mensen zich hiervoor elk jaar geheel belangloos inzetten?

Frits Westerkamp

Voorzitter

Marit Mulder

Secretaris

Samantha van ‘t Riet-Witte

Penningmeester

Annemarie Tel

Bestuurslid

Dolf Karssen

Bestuurslid

Gerard Kuijper

Bestuurslid

Gerben Kossen

Bestuurslid

Ingeborg Bijlsma

Bestuurslid

Kim Hollenberg

Bestuurslid

Merel Meinen

Bestuurslid

Rob Boerlage

Bestuurslid


Commissies

Elk evenement heeft een commissie. In deze commissie zitten vrijwilligers die zorgdragen voor een goede voorbereiding en organisatie van het evenement. Leuk feitje: Sommige commissieleden zitten al meer dan 40 jaar in een commissie. En nog steeds met ONZETtend veel plezier. Lijkt het jou leuk om ook een steentje bij te dragen aan de viering van Alkmaar Ontzet? Word Vrijwilliger. Stuur een mail naar secretaris@8october.nl 

Leden

Wie lid is van de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” is lid van de grootse en leukste vereniging van de gemeente Alkmaar. Leden van de vereniging maken het met hun jaarlijkse financiële bijdrage mede mogelijk om Alkmaar ontzet te vieren. Wie van Alkmaar houdt, is lid van de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet”.

Meedoen?
Word ook lid van de 8 October Vereeniging. Met je lidmaatschap steun je Alkmaar Ontzet en het levert je bovendien aardig wat voordeel op tijdens de viering. Wacht niet langer en word vandaag nog lid.

Ereleden en Leden van Verdienste

Erevoorzitter
Mevrouw A.M.C.G. Schouten, burgemeester

Ereleden
Mevrouw M.M. de Blanken-Hulsebosch
De heer mr. C.H.P. de Boer
De heer G.P. van Deventer
Mevrouw mr. M.E.J. van Lieshout-Segers
De heer ir. G.L. Nieuwendijk
Mevrouw drs. M. van Rossen
De heer mr. J.J.H. Pop
De heer mr. H.B. de Regt
De heer F.A. Tauber
Mevrouw E.M.T.H. de Boer-Haazelager
Mevrouw B.P.A.C. Boerlage-Schneider
De heer H. de Bles
De heer P.M. Bruinooge
De heer R. Kossen
De heer R.Schoonhoven

Leden voor het leven
Mevrouw P.A. van Vliet
De heer H. van Ham
De heer N.Bolten

Leden van verdienste
De heer M. Drenth
De heer R. Huiberts
De heer H. Jorritsma
Mevrouw M.C.M.E. Overtoom
De heer W.J. Boddeke

ANBI

De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we ons voor minimaal 90% inzetten voor het algemene nut. Hiervoor moeten we wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat we sinds 1 januari 2014 verplicht zijn om op onze website een aantal gegevens te publiceren:

De naam

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet

RSIN

816036482

Contactgegevens

Website: www.8october.nl

Post: Postbus 3068, 1801 GB Alkmaar

Mail: info@8october.nl

Bestuurssamenstelling

Frits Westerkamp (voorzitter)
Marit Mulder (secretaris)
Samantha van ‘t Riet-Witte (penningmeester)
Annemarie Tel
Dolf Karssen
Gerben Kossen
Gerard Kuijper
Ingeborg Bijlsma
Kim Hollenberg
Merel Meinen
Rob Boerlage

Beleidsplan

Onze vereniging is gestoeld op het in stand houden van een belangrijke Alkmaarse, culturele traditie. Rond en op 8 oktober vieren vele Alkmaarders en buitenpoorters de overwinning op de Spaanse overheerser in 1573. De festiviteiten staan elk jaar in het teken van herdenken en vieren. De jaarlijkse ontzetviering kent een aantrekkelijk, vernieuwend en eigentijds programma met herkenbare, vertrouwde en terugkomende elementen in een logische samenhang. De viering is laagdrempelig van karakter met voor ieder wat wils op elk moment. De organisatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de Ontzetviering een evenement voor en door Alkmaarders is. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en steunt de commissies die met vele anderen zorgen voor realisatie. Het geheel gaat uit van vrijwilligheid en kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De gemeentelijke overheid, culturele instellingen, scholen, verenigingen, media en het bedrijfsleven/sponsors vervullen hierbij een ondersteunende rol. Bij het realiseren van dit alles wordt de Vereeniging gesteund door haar leden en de Poorterij van Alkmaar. De gemeente Alkmaar verstrekt subsidie en faciliteert. Onontbeerlijk zijn de bijdragen van sponsors. Ook zij zijn doordrongen van de noodzaak de 8 Octoberviering in stand te houden als onderdeel van de cultuur van de stad Alkmaar, haar inwoners en die van de omringende gemeenten.

Vermogen

De vermogenspositie van de vereniging heeft door een ontvangen nalatenschap in 2010 een stevige sprong voorwaarts gemaakt. Door deze meevaller heeft het bestuur kunnen besluiten dat voor de komende jaren negatieve exploitatiebegrotingen en –uitkomsten niet zullen leiden tot ingrijpende bestedingsbeperkingen. Geformuleerd is dat er moet kunnen worden geprofiteerd van de vermogenspositie en dat er sprake blijft van een goed weerstandsvermogen.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling

De vereniging heeft blijkens artikel 2 van de Statuten ten doel: het zo mogelijk elk jaar op acht oktober herdenken van de verdediging en het ontzet van Alkmaar in vijftienhonderd drieënzeventig. De vereniging beoogt het bevorderen van het bewustzijn van onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van stad Alkmaar. En verder ook de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van de stad Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.

Verslag activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij naar het programma op onze site.

Financiële verantwoording

Voor onze financiële verantwoording staan hier de door de algemene ledenvergaderingen vastgestelde balansen en resultatenrekeningen.

Het feest

De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is hét feest voor Alkmaarders en door Alkmaarders. De Victorie op de Spanjaarden in 1573.

ALV

De algemene ledenvergadering staat gepland op dinsdag 14 mei 2024 om 20.00 uur. 

Locatie: Stadskaffee Laurens (1e etage)
 
Klik hier voor de agenda van ALV 2024

Klik hier voor de ingekomen stukken voor ALV 2024
Klik hier voor de notulen van ALV 2023
Bijlage bij de notulen van ALV: bijdrage mevrouw Friebel
Bijlage bij de notulen van ALV: bijdrage de heer Friebel

Lees hier de terugblik op 2023 en de vooruitblik op 2024 door voorzitter Frits Westerkamp.

Vacatures

Voorzitter 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet”

  • Is Alkmaar Ontzet voor jou het mooiste feest van Alkmaar?
  • Omarm jij historie, traditie én vernieuwing?
  • Wil jij je voor minimaal drie jaar belangeloos inzetten voor de 8 October Vereeniging?
  • Kan jij een boegbeeld van de 8 October Vereeniging zijn?
  • Ben jij een netwerker, verbinder en praat je makkelijk in het openbaar?


Dan zoeken we jou als voorzitter van onze vereniging!
Klik hier voor het complete functieprofiel