De doelen van de Vereeniging

Vrijheid en verdraagzaamheid
Een van de doelen van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is het bevorderen van het bewustzijn omtrent onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid, onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van de stad Alkmaar. De vereniging beoogt verder de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.

Voor en door Alkmaarders
De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet realiseert dit door de organisatie van feestelijke ontzetvieringen en momenten van herdenking voor en door  Alkmaarders. Deze activiteiten zijn gebonden aan diverse uitgangspunten van kwaliteit en kwantiteit. Als Alkmaarders worden beschouwd de bewoners van Alkmaar en omstreken, voormalig Alkmaarders, het lokale bedrijfsleven en zij die in Alkmaar werken, onderwijs genieten of anderszins aan de stad verbonden zijn.

Laagdrempelig
De jaarlijkse ontzetviering kent een aantrekkelijk, vernieuwend en eigentijds programma met herkenbare, vertrouwde en terugkomende elementen in een logische samenhang. De viering is laagdrempelig van karakter met voor ieder wat wils op elk moment. Men moet als het ware het eigen programma kunnen samenstellen op basis van de door de vereniging en derden aangeboden programmaonderdelen.

Festiviteiten
Ontzetvierders hebben de mogelijkheid op elk moment van de viering in en uit te stappen. De festiviteiten zijn zoveel mogelijk gratis toegankelijk, dan wel tegen lage kosten of inspanning. Het accent van de viering ligt op de avond van 7 en de dag van 8 oktober. De activiteiten vinden plaats rond de Grote Kerk, Canadaplein, Vest-Kanaalkade, Noorderkade en Waagplein.

Vrijwilligheid
De organisatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de ontzetviering een evenement voor en door Alkmaarders is. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en steunt de commissies en medewerkers die met vele anderen zorgen voor realisatie. Het geheel gaat uit van vrijwilligheid en kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De gemeentelijke overheid, culturele instellingen, scholen, verenigingen, media en het bedrijfsleven/sponsors vervullen hierbij een ondersteunende rol.