Contributie lidmaatschap via automatische incasso vertraagd.

Dave 8180 Nieuws

In de nieuwsbrief die wij op 10 april j.l. aan al onze leden verzonden hebben kondigden we aan om
rond 25 april de contributie lidmaatschap 2018 te incasseren. Helaas ondervinden we bij de
ledenadministratie wat hinder om de incasso ook daadwerkelijk tot stand te kunnen brengen. We
werken er hard aan om het probleem op te lossen en alsnog de incasso te kunnen doen. Onze excuus
voor het ongemak.