Contributie lidmaatschap via automatische incasso in week 34.

Dave 8180 Nieuws

Traditiegetrouw incasseren wij de lidmaatschapscontributie elk jaar rond het einde van april. Helaas is dat dit jaar niet gelukt.
De ledenadministratie ondervond wat hinder om de incasso tot stand te kunnen brengen.
Inmiddels zijn de problemen opgelost en kunnen wij melden dat de contributie in week 34 geïncasseerd zal gaan worden.
Nogmaals onze excuus voor het ongemak.
Op naar een GROOTSE Ontzetviering!