LID WORDEN

Benoeming ereleden tijdens ALV 2019

In artikel 3 van onze statuten is de benoeming tot erelid van onze vereniging door de algemene ledenvergadering geregeld. Iets heel speciaals, want in de lange historie van onze vereniging zijn er, voor zover we hebben kunnen nagaan, rond de 35 ereleden benoemd

Zo’n erelidmaatschap van de vereniging is onder andere weggelegd voor mensen die langer dan vijftien jaar bestuurslid zijn is geweest. Daar zijn dit jaar twee voorwaarden aan toe gevoegd: het erelidmaatschap moet ook kunnen worden verleent aan mensen die weliswaar korter dan vijftien jaar in het bestuur hebben gezeten maar, bijvoorbeeld, daarvoor ook al zeer lang zich voor de vereniging zich hebben ingezet. Of mensen die niet in het bestuur hebben gezeten en zich toch buitengewoon hebben ingezet

Dat heeft het  mogelijk gemaakt om tijdens de laatste AVL naast Els de Boer (meer 15 jaar bestuurslid) ook de volgende oud bestuursleden tot erelid te benoemen: Bas de Regt, Frans Tauber en Bianca Boerlage.

Met het erelidmaatschap wil de 8 October Vereeniging deze zeer betrokken oud-bestuurders bedanken en zijn waardering laten blijken voor al hun verdiensten voor de vereniging.


shareShare


ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN  

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Digital Marketing door digitopa.nl

Info

{{msg.body}}

×