Algemene voorwaarden

Met betrekking tot het lidmaatschap staat in de statuten onder meer het volgende:
Artikel 4 – Einde lidmaatschap
1. Einde
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap w