LID WORDEN

Koninklijke onderscheiding Ad Jansen

Ad Jansen (93), met onafscheidelijke baret, trouw lid van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet, ontving gisteravond uit handen van burgemeester Piet Bruinooge een Koninklijke onderscheiding. De uitreiking vond plaats tijdens de traditionele ontvangst voor Alkmaarse veteranen die de Gemeente enkele weken voorafgaand aan de landelijke Veteranendag organiseert.  Meneer Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ‘Dienstbaar aan de samenleving’, zo mag de motivatie voor de toekenning van deze blijk van waardering door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander worden samengevat.


Een leven lang en een lang leven dienstbaar
Ad Jansen meldde zich na de oorlog, 19 jaar oud, als oorlogsvrijwilliger bij het Korps Mariniers. Hij werd juist in de gewelddadige periode van de Bersiap, als hospik uitgezonden naar Oost-Java. “Als marinier geef je niet op, wat er ook gebeurt. Je ontwikkelt onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen. De nare dingen die ik had meegemaakt heb ik een plek kunnen geven”.  Lang voordat het motto van 4 & 5 mei was bedacht gaf meneer Jansen al invulling aan de boodschap “Geef Vrijheid door”. Hij gaf voorlichting over de strijd in Nederlands-Indië op scholen, organiseerde  en droeg bij aan veteranenactiviteiten op lokaal en nationaal niveau, loopt jaarlijks op 4 mei mee naar het monument in de Hout en in november met de Fakkeltocht voor Verdraagzaamheid. Zijn medeveteranen zien hem als dé voortrekker van de nieuwe veteranenbeweging in Alkmaar, waarin hij nog steeds actief is.

Zeer begaan met natuur en maatschappij
Ad is opgegroeid op het platteland van Noord-Brabant. Hier ontwikkelde hij zijn passie voor de natuur. Als natuurmens en socioloog verwondert hij zich over de processen die zich in de natuur afspelen en vertelt daar graag over. Dat deed hij tientallen jaren als gids van het Instituut voor Natuureducatie IVN, waarvoor hij ook educatief materiaal ontwikkelde, maar ook als gastdocent op scholen.  In zijn werkende leven was hij gids in Brabant, later in Noord Kennemerland. Zijn IVN-collega’s roemen hem om zijn passie, kennis en vaardigheid de taal van de jeugd te spreken.

Over weinig anders is de Alkmaarse politiek het zo eens als over meneer Jansen. In 2004 besloot Ad de Alkmaarse politiek te gaan volgen. Sindsdien is er bijna geen commissie- of gemeenteraadsvergadering die hij mist. Binnen en buiten raadsvergaderingen spreekt hij raadsleden aan op zaken die hem aan het hart gaan. Zijn betrokkenheid als  ‘Raad-watcher’ leverde hem de eretitel  van ‘40e raadslid’ op.

Bestuur 8 October Vereeninging feliciteert veelzijdig en zeer betrokken lid
Als echte Alkmaarder is meneer Jansen natuurlijk lid van de 8 October Vereeninging. Hier toont hij dezelfde enorme betrokkenheid door geen ledenvergadering en Ontzetviering over te slaan. Namens alle leden feliciteert het bestuur van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet meneer Jansen met zijn zeer verdiende lintje. We hopen ook aanstaande 8 October tijdens het Ontzetfeest weer met hem te toosten op de wijze waarop Alkmaar Ontzet invulling geeft aan de door meneer Jansen bepleite  dienstbaarheid aan de samenleving : #vooralkmaardersdooralkmaarders!

shareShare


ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN  

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Digital Marketing door digitopa.nl

Info

{{msg.body}}

×