LID WORDEN

Algemene ledenvergadering 2020

Beste Alkmaarders en Buitenpoorters,

Dit jaar zou ik u voor het eerst als voorzitter van de mooiste vereniging van Alkmaar uitnodigen voor de algemene ledenvergadering (ALV) die traditioneel in mei plaatsvindt. En toen kwam Corona... Bijeenkomsten werden afgelast, dus ook een dikke streep door onze ALV. Terwijl deze naast de viering van Alkmaar Ontzet een hoogtepunt is voor het bestuur. Wij leggen dan verantwoording over onze inspanningen en die van onze honderden vrijwilligers aan u af. Lange tijd is het onzeker geweest of de ALV dit jaar gehouden zou kunnen worden. Om heel veel redenen zijn we blij dat de maatregelen versoepeld zijn en één reden is dat we dit jaar toch de ALV kunnen houden. Natuurlijk nemen wij de geldende Coronamaatregelen in acht. Ik kan u niet de hand schudden, maar heet u, samen met mijn medebestuursleden, graag van harte welkom. 

Frits Westerkamp, voorzitter 8 October Vereeniging " Alkmaar Ontzet"  

IN verband met de naleving van de COVID-19/Corona maatregelen wil het bestuur je verzoeken om met 1 persoon per huishouden de vergadering bij te wonen en je vooraf aan te melden door een bericht te sturen aan info@8october.nl onder vermelding van ALV2020. 

Agenda ALV 2020

1. Opening
2. Mededelingen voorzitter en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 14 mei 2019
4. Jaarverslag en terugblik op de Ontzetviering 2019
5. Financieel jaarverslag 2019*
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2019
8. Kwijting aan bestuur voor afgelegde rekening en verantwoording
9. Benoeming Kascontrolecommissie 2020
10. Begroting 2020
11. Samenstelling bestuur. (Aftredende bestuursleden en bestuursleden die herkiesbaar zijn**)

Pauze
12. Ontzetviering 2020
13. Rondvraag
14. Sluiting

* Voorafgaand aan ledenvergadering vanaf 19.30 uur ter inzage
** Af- en toetredende bestuursleden en bestuursleden die herkiesbaar zijn

Aanvang: 8 september 20:00 uur
Locatie: Stadskaffee Laurens, Kerkplein 9 1811 KL Alkmaar

shareShare


ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN  

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Digital Marketing door digitopa.nl

Info

{{msg.body}}

×