Alkmaar Ontzet

Verstoring contactformulier en mail

Nieuws

In de afgelopen periode heeft er een vervelende storing plaatsgevonden bij het versturen van contactformulieren en mails naar info@8october.nl. Hierdoor heeft u wellicht nog geen antwoord gekregen op een vraag die u heeft gesteld of een reactie gekregen op een wijziging.

We betreuren dit erg en doen op dit moment ons best om alle achterstallige mails te beantwoorden en te behandelen. De timing, zo vlak voor de viering, is erg ongelukkig. Onze verontschuldigingen voor het ongemak. We wensen u hoe dan ook een goed Ontzet komende zaterdag.