Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt ieder jaar in de maand mei gehouden.

Hieronder leest u de notulen van het afgelopen jaar.

Notulen ALV 2015