Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks in de maand mei gehouden.

Hieronder kunt u de notulen lezen van de afgelopen jaren.

Notulen ALV 2015

De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is hét feest voor Alkmaarders en door Alkmaarders. De victorie op de Spanjaarden in 1573.

Op deze website vind je het programma